ВОДАТА и ПЧЕЛИТЕ

Водата, наред с храната, е жизнено важна за пчелите. Водата е една от важните съставки в тялото им и потребността от нея се увеличава с нарастване на интензивността на обменните процеси - при усилена работа, при летеж. Също пчелите изразходват много вода и при преработване на цветния прашец и меда за изхранване на личинките, при отделянето на млечице и др.

Едно средно по сила пчелно семейство изразходва около 50 мл вода за денонощие, но количеството може многократно да се увеличи. и да достигне 200мл. и повече. С едно излитане една пчела може да донесе едва 0,2 мл. вода. Колко ли пчели са необходими за 200мл. и колко ли полета трябва да се направят, за да бъде набавено необходимото количество вода?! Ето защо е важно в близост до местата, на които се отглеждат пчели да има източници на вода, а те могат да бъдат - извори, поточета, реки, язовири. Росата по растенията също може да бъде източник, но ако няма роса…., ако естествените източници са далеч – то задължително трябва да се осигури подходящ съд за това.

Пчелите обичат хладка, разположена на слънчево и тихо място вода. За живота на пчелното семейство водата наистина е жизнено важна, тя има изключително роля, а в някои случаи и съдбоносно значение.

ПЧЕЛЕН ДАР