Защо жужат пчелите?

Двадесет и пет хиляди пчели със сигурност създават силен шум, а петдесет…. 

Жуженето при пчелите е вид ключов сигнал за комуникация между тях. В жуженето са идентифицирани десет различни звука и някой от тях са свързани с определени действия - радост, напрежение, тревожност.

Пчелите имат мускули, които могат да се свиват многократно от един нервен импулс. Звукът, който чуваме като жужене идва от движението на крилата и самият въздух, преминаващ през ръбовете на мембраните в малки дупки, наречени спирала в корема на пчелите, засилени от вибрациите на мембраните на крилата.  Крилата на пчелите се определят като средно големи и се движат повече от 200 пъти в секунда при полет - колкото по-бързо толкова по-силен е шумът.

Постоянното равномерно жужене в кошера може да бъде знак на задоволство, но промяната в тона може да означава, че пчелите са на път да се ровят. Пчелите жужат докато летят от цвете на цвете - ускореното пърхане с крила символизира тяхната радост от намереното, но енергичните вибрации на крилата и тялото им се свързва и с намерението да разклатят цветния прашец . Жуженето се пренася и в самия кошер – танцувайки пчелата, движи своята крила и издава звук, макар, че там по време на този танц, комуникацията между пчелите е с по-скоро с хоботчета J .  Пчелите жужат и докато охлаждат кошера си - звукът е ясен и силен, с честота около 230 херца и се усилва от самия кошер. Пчелите жужат и за да сигнализират за опасност- звукът е сякаш агресивен, предупредителен, а след като отмине опасността – следва един сигнал с честота около 500 херца означаващ ,,отбой” и успокояване на кошера. Жужат и по време на конфликт с други членове на колонията. Ако пчелата майка умре – пчелите също жужат – изразяват напрежение, тревожност, скръб.

Звуците играят важна роля в живота на пчелите. Всяка промяна в жизнената среда на пчелното семейство им се отразява, а чрез жуженето си - може би ни я показват...

ПЧЕЛЕН ДАР